aanpak concept


Wie we zijn

InOverleg werkt samen met anderen die als het op het begeleiden en ondersteunen van de klant aankomt - een gelijkaardige aanpak hebben. Professionals met een groot inlevingsvermogen, analytisch, open en met het vermogen het beste uit mensen boven te halen. Mensen met een ruime ervaring bij overheid, instelling of bedrijfsleven.

Initiatiefnemer en oprichter van InOverleg is Pieter van der Have, specialist en ervaren op het gebied van medezeggenschap in bedrijven, in europees verband (euro OR) en tussen bedrijven onderling.