aanpak concept


Wat we doen

Bij medezeggenschap draait het om mensen en gezamenlijkheid. Het is geen toeval dat ondernemingen met meer dan vijftig werkzame personen vanuit de Wet op de Ondernemingsraden verplicht zijn een Ondernemingsraad in te stellen. Vanaf een bepaalde groepsgrootte is het nagenoeg onmogelijk als bestuurder van een onderneming met alle medewerkers individueel in gesprek te blijven.

Als men eenmaal het besluit heeft genomen een medezeggenschapsorgaan in te stellen, is dat tevens het moment om de vraag te stellen hoe men dat het beste kan aanpakken. In theorie lijkt het allemaal eenvoudig maar de praktijk laat anders zien.

De vraag is hoe je maximaal rendement kunt halen uit het overleg? Een goede start zet je letterlijk op voorsprong!

Andere vragen zijn o.a.:

 • Hoe trek je de juiste mensen aan?
 • Hoe zorg je voor continuiteit?
 • Wat kun je doen op het gebied van voorlichting over medezeggenschap?
 • Hoe blijven medewerkers betrokken en geinteresseerd?
 • Hoe verdeel je de taken?
 • Op welke manier worden de opleidingen geregeld?
 • Hoe weet je wat je achterban wil en hoe zorg je voor terugkoppeling?
 • Wat hoort thuis op de agenda van het overleg en wat laat je liever weg?
 • Hoe maak je afspraken, hoe leg je die vast en zorg je ervoor dat ze worden nagekomen?

InOverleg help zowel de ondernemer als het medezeggenschapsorgaan (de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad) de juiste antwoorden te vinden op deze en andere vragen. InOverleg geeft ondersteuning in de vorm van training, coaching, voorlichting en presentaties aan het personeel.

Daarnaast wil InOverleg graag ondersteuning bieden op andere terreinen, waaronder:

 • Managementondersteuning
 • Mediation (bemiddeling)
 • Groepscoaching
 • Persoonlijke / (loopbaan)coaching
lees meer