aanpak concept

Voor wie

InOverleg richt zich op bedrijfsleven, (semi)overheid, instellingen, onderwijs. Daar waar mensen geacht worden samen te werken, bewijst InOverleg zijn meerwaarde. InOverleg is er voor directie, management(team), Ondernemingsraad, Medezeggenschapsraad (Onderwijs) of Personeelsvertegenwoordiging.