aanpak concept

Concept

Alleen in het woordenboek kom je succes eerder tegen dan werken.

Vidal Sassoon

In tegenstelling tot andere advies - en trainingbureaus waar theorie en wetteksten uitputtend worden behandeld, stelt InOverleg centraal om "het gewoon te doen". Dus geen lange vergadersessies en uitgebreide theoretische verhandelingen. Na een goede analyse van de situatie en een inventarisatie van "wat" er moet gebeuren aan de slag gaan. Het "hoe" volgt dan heel vaak vanzelf. De praktijk is een leerproces waarmee nieuwe inzichten worden verkrijgen om het steeds beter te kunnen doen.

Belangrijk is dat er voor elke te nemen stap commitment is van een ieder die betrokken is. Niet per definitie besluitvorming volgens het consensus model maar ook volgens het "geen bezwaar" principe. Het hoeft niet direct perfect te gaan zolang de wil er maar is het steeds beter te doen. Belangrijk in het proces is de tussentijdse evaluatie. De dingen die minder goed zijn gegaan te zien als leermomenten en niet als mislukkingen.

InOverleg

 • werkt op het grensvlak van zeggenschap en medezeggenschap.
 • brengt partijen bij elkaar aan tafel. Nodigt uit tot een open dialoog en tot het benoemen van de dingen en helpt op deze manier weerstanden te overwinnen en echte samenwerking te bevorderen.
 • focust niet op standaard modellen of wat wettelijke rechten en plichten zijn, maar zorgt voor maatwerk.Pragmatisch en vastlegging van afspraken (bijvoorbeeld in convenanten).
 • verzorgt presentaties over de betekenis van medezeggenschap en maakt mensen enthousiast.
 • helpt mensen overleg - en presentatievaardigheden te ontwikkelen door middel van coaching.

Binnen de aanpak van InOverleg passen de volgende activiteiten:

 • Bepalen van de scope van het traject (wat doen we wel en wat niet)
 • Het maken van de situatieschets van het bedrijf
 • Advisering over de te kiezen overlegstructuur
 • Vraagbaakfunctie (via E-mail of telefonisch)
 • Begeleiding in vergadertechnieken en rapportages
 • Nazorg en opvolging door middel van bedrijfsbezoek