aanpak concept

Aanpak

De aanpak van InOverleg is in het volgende samen te vatten:

  • Goede voorbereiding
  • Voortgangsbewaking
  • Samenwerking vanuit betrokkenheid

Als ik acht uur had om een boom om te hakken zou ik er zes van gebruiken om mijn bijl te slijpen.
Abraham Lincoln


Er zijn vele manieren om iets te doen. Vaak gaan dingen mis omdat het aan goede voorbereiding ontbreekt. Tijdens de uitvoering loopt men dan tegen problemen aan die de uitvoering van het werk vertragen of zelfs blokkeren. Vaak gaat het fout omdat de mensen die het werk moeten uitvoeren niet gekend zijn bij de totstandkoming van de plannen.

Als het dan ook nog ontbreekt aan een realistische planning heeft dit als gevolg dat mensen gefrustreerd raken over een te trage voortgang of juist een te overhaaste uitvoering van beslissingen die slechts door enkelen gedragen worden.

InOverleg stelt dat het maken van concrete en heldere afspraken en een serieuze voortgangsbewaking niet alleen het werken plezieriger maakt maar ook direct financieel voordeel voor het bedrijf oplevert.

Mensen maken het verschil. Optimale inzetbaarheid van personeel is behalve kennis en ervaring afhankelijk van betrokkenheid. De basis voor echte samenwerking is vertrouwen hebben in elkaar. Openheid en transparantie leiden tot inzicht en zorgen op termijn voor verbondenheid tussen medewerkers en de leiding van de onderneming.

Begrip voor het standpunt van de ander is d voorwaarde om uw eigen ideen en wensen over te kunnen brengen. Iemand die zich niet begrepen of serieus genomen voelt zal zich nooit ten volle kunnen openstellen voor de ander. Dit beginsel gaat op in elke relatie dus ook in de relatie tussen werkgever en medewerkers.